Som Företagspartner med Livets Ord Mission deltar du i ett arbete som sträcker sig från Baltikum till Kina. Vårt fokus på att utrusta människor och bygga församlingar har resulterat i ett nätverk som omfattar hundratusentals människor.
Var och en av dem är dyrbara själar som du varit en del av att vinna för himmelen.

Vi har församlingar i många länder i Europa, samt i före detta Sovjetunionen. Idag är ett viktigt fokus att styrka och utveckla dessa församlingar och att driva bibelskolor på viktiga platser. Vi jobbar också intensivt i Indien, Vietnam och Kina där församlingarna växer explosionsartat. Vi ser nu också ett begynnande spännande arbete i Afrika och Mellanöstern.

 

NÅGRA AV VÅRA FÖRETAGSPARTNER:

HQ Bygg
Gammal-Bromans Gård
Utskrift
Skölds Elservice
Utskrift
Solutions Expertice
Anders Produktion
Nålsögat